fbpx

JAPANESE GRAMMAR သိမှတ်စရာများ

75%

ဂျပန်ဘာသာစကား၏ အစိတ်အပိုင်းများကို တစ်ဆစ်စီဖြုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရှာဖွေရန်လွယ်ကူပြီး အသုံးဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။